Quảng Trị: Dân góp tiền mua lưới, rào đường vào nhà máy thủy sản gây ô nhiễm

Người dân góp tiền mua lưới B40 để làm hàng rào, quây lại không cho công ty thủy sản hoạt động trong lúc bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân góp tiền mua lưới B40 để làm hàng rào, quây lại không cho công ty thủy sản hoạt động trong lúc bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân góp tiền mua lưới B40 để làm hàng rào, quây lại không cho công ty thủy sản hoạt động trong lúc bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM