Quảng Trị: Cưỡng chế thu hồi tiền nợ của Công ty Cổ phần Việt Ren

Một đoạn đường tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) do Công ty Cổ phần Việt Ren thi công dở dang. Ảnh: LC.
Một đoạn đường tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) do Công ty Cổ phần Việt Ren thi công dở dang. Ảnh: LC.
Một đoạn đường tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) do Công ty Cổ phần Việt Ren thi công dở dang. Ảnh: LC.
Lên top