Quảng Trị: Cột ăng ten "bỏ hoang" gây lo lắng cho cư dân

Người dân sống gần cột ăng ten lo lắng vì cột không được bảo dưỡng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mỗi lúc có mưa bão. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân sống gần cột ăng ten lo lắng vì cột không được bảo dưỡng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mỗi lúc có mưa bão. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân sống gần cột ăng ten lo lắng vì cột không được bảo dưỡng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mỗi lúc có mưa bão. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top