Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quảng Trị: Con trai Phó Bí thư huyện ủy viết đơn xin ra khỏi cấp ủy xã

Trụ sở UBND xã Hướng Linh. Ảnh: HT.
Trụ sở UBND xã Hướng Linh. Ảnh: HT.