Quảng Trị: Có vaccine COVID-19 là tổ chức tiêm, không kể ngày nghỉ

Điểm tiêm vaccine tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Hà (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) trong ngày thứ 7 (25.9). Ảnh: XD.
Điểm tiêm vaccine tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Hà (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) trong ngày thứ 7 (25.9). Ảnh: XD.
Điểm tiêm vaccine tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Hà (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) trong ngày thứ 7 (25.9). Ảnh: XD.
Lên top