Quảng Trị có nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng với hàng trăm F1

Một địa điểm tại thành phố Đông Hà bị phong tỏa liên quan đến bệnh nhân 398979 là nhân viên y tế của Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà được công bố mắc COVID-19 ngày 27.8. Ảnh: Hưng Thơ.
Một địa điểm tại thành phố Đông Hà bị phong tỏa liên quan đến bệnh nhân 398979 là nhân viên y tế của Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà được công bố mắc COVID-19 ngày 27.8. Ảnh: Hưng Thơ.
Một địa điểm tại thành phố Đông Hà bị phong tỏa liên quan đến bệnh nhân 398979 là nhân viên y tế của Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà được công bố mắc COVID-19 ngày 27.8. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top