Quảng Trị có cơ hội vàng để dập dịch COVID-19

Tỉnh Quảng Trị lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với những trường hợp có nguy cơ cao. Ảnh: Hưng Thơ
Tỉnh Quảng Trị lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với những trường hợp có nguy cơ cao. Ảnh: Hưng Thơ
Tỉnh Quảng Trị lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với những trường hợp có nguy cơ cao. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top