Quảng Trị có ca mắc COVID-19 thứ 2, bệnh nhân không có triệu chứng

Xét nghiệm COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Xét nghiệm COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Xét nghiệm COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top