Quảng Trị có ca mắc COVID-19 sau hơn 70 ngày "vắng bóng"

Đoạn đường gần nơi chị T ở khi trở về Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Đoạn đường gần nơi chị T ở khi trở về Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Đoạn đường gần nơi chị T ở khi trở về Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top