Quảng Trị: Chung tay cùng người dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị gửi các phần quà từ sự đóng góp của cán bộ, công nhân, người lao động và các nhà hảo tâm đến bà con vùng lũ lụt
Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị gửi các phần quà từ sự đóng góp của cán bộ, công nhân, người lao động và các nhà hảo tâm đến bà con vùng lũ lụt
Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị gửi các phần quà từ sự đóng góp của cán bộ, công nhân, người lao động và các nhà hảo tâm đến bà con vùng lũ lụt
Lên top