Quảng Trị: Cho nghỉ việc 14 cán bộ bị phát hiện dùng bằng giả

Hai cán bộ công tác ở xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả đã bị xử lý. Ảnh: HT.
Hai cán bộ công tác ở xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả đã bị xử lý. Ảnh: HT.
Hai cán bộ công tác ở xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả đã bị xử lý. Ảnh: HT.
Lên top