Quảng Trị cho học sinh nghỉ học sau khi địa phương có ca mắc COVID-19

Học sinh ở tỉnh Quảng Trị được hướng dẫn đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đến trường. Ảnh: CTV.
Học sinh ở tỉnh Quảng Trị được hướng dẫn đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đến trường. Ảnh: CTV.
Học sinh ở tỉnh Quảng Trị được hướng dẫn đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đến trường. Ảnh: CTV.
Lên top