Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Quảng Trị: Chính sách thuế không thống nhất, người dân khiếu kiện

Không được miễn thuế đất như các thôn khác, nên người dân đi kinh tế mới ở thôn Tân Sơn làm đơn khiếu nại tập thể. Ảnh: Hưng Thơ
Không được miễn thuế đất như các thôn khác, nên người dân đi kinh tế mới ở thôn Tân Sơn làm đơn khiếu nại tập thể. Ảnh: Hưng Thơ
Không được miễn thuế đất như các thôn khác, nên người dân đi kinh tế mới ở thôn Tân Sơn làm đơn khiếu nại tập thể. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top