Quảng Trị: Cầu Bình An thủng lỗ lớn, người đi đường bất an

Lỗ thủng trên cây cầu Bình An. Ảnh: HT.
Lỗ thủng trên cây cầu Bình An. Ảnh: HT.