Quảng Trị: Cấp điện trở lại cho 98% khách hàng bị mất điện do bão số 13

Công nhân ngành điện Quảng Trị khẩn trương khôi phục lưới điện ngay sau khi bão tan. Ảnh: Minh Thành
Công nhân ngành điện Quảng Trị khẩn trương khôi phục lưới điện ngay sau khi bão tan. Ảnh: Minh Thành
Công nhân ngành điện Quảng Trị khẩn trương khôi phục lưới điện ngay sau khi bão tan. Ảnh: Minh Thành
Lên top