Quảng Trị: Cần đảm bảo an ninh, triển khai phòng dịch trong công tác bầu cử

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQVN. Ảnh: HT.
Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQVN. Ảnh: HT.
Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQVN. Ảnh: HT.
Lên top