Quảng Trị: Cách ly 3 người tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 ở cửa khẩu

Cơ quan chức năng tổ chức xét nghiệm COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Cơ quan chức năng tổ chức xét nghiệm COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Cơ quan chức năng tổ chức xét nghiệm COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top