Quảng Trị: Các quán ăn, quán càphê không phục vụ ăn uống tại chỗ

Thông báo bán mang về ở một quán ăn tại TP Đông Hà
Thông báo bán mang về ở một quán ăn tại TP Đông Hà
Thông báo bán mang về ở một quán ăn tại TP Đông Hà
Lên top