Quảng Trị: Cá chết không phải do độc tố từ nhà máy dệt nhuộm

Cá ở hồ Khe Chè - nơi nhận nước thải của Cty dệt nhuộm bị chết. Ảnh: Hưng Thơ.
Cá ở hồ Khe Chè - nơi nhận nước thải của Cty dệt nhuộm bị chết. Ảnh: Hưng Thơ.
Cá ở hồ Khe Chè - nơi nhận nước thải của Cty dệt nhuộm bị chết. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top