Quảng Trị: Cá chết dạt bờ nghi do đánh bắt bằng thuốc nổ

Một số xác cá chết dạt vào bờ biển xã Triệu An còn sót lại. Ảnh: Hưng Thơ.
Một số xác cá chết dạt vào bờ biển xã Triệu An còn sót lại. Ảnh: Hưng Thơ.
Một số xác cá chết dạt vào bờ biển xã Triệu An còn sót lại. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM