Quảng Trị: Bộ đội nhường giường cho người trong khu cách ly

Người được cách ly ở khu cách ly tập trung thuộc trụ sở cũ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị góp tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ tại khu cách ly chỉ nhận tấm lòng và trả lại tiền mặt. Ảnh: Xuân Diện.
Người được cách ly ở khu cách ly tập trung thuộc trụ sở cũ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị góp tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ tại khu cách ly chỉ nhận tấm lòng và trả lại tiền mặt. Ảnh: Xuân Diện.
Người được cách ly ở khu cách ly tập trung thuộc trụ sở cũ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị góp tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ tại khu cách ly chỉ nhận tấm lòng và trả lại tiền mặt. Ảnh: Xuân Diện.
Lên top