Quảng Trị: Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa không nắm rõ quy định về quy hoạch cán bộ

Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) Ảnh: Người đưa tin
Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) Ảnh: Người đưa tin
Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) Ảnh: Người đưa tin
Lên top