Quảng Trị: Bí thư huyện bị kỷ luật thôi chức vẫn tiếp tục... đương chức

Sau khi bị kỷ luật, thôi chức bí thư huyện, bà Hồ Thị Lệ Hà được Tỉnh ủy Quảng Trị trao chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh ngày 22.12.2018.
Sau khi bị kỷ luật, thôi chức bí thư huyện, bà Hồ Thị Lệ Hà được Tỉnh ủy Quảng Trị trao chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh ngày 22.12.2018.
Sau khi bị kỷ luật, thôi chức bí thư huyện, bà Hồ Thị Lệ Hà được Tỉnh ủy Quảng Trị trao chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh ngày 22.12.2018.
Lên top