Quảng Trị: Bệnh truyền nhiễm mới trên đàn trâu bò nguy cơ bùng phát

Bệnh viêm da nổi cục trên bò được phát hiện tại Quảng Trị. Ảnh: Việt Toàn.
Bệnh viêm da nổi cục trên bò được phát hiện tại Quảng Trị. Ảnh: Việt Toàn.
Bệnh viêm da nổi cục trên bò được phát hiện tại Quảng Trị. Ảnh: Việt Toàn.
Lên top