Quảng Trị: Bàn giao 15 cá thể tê tê Java cho Vườn quốc gia Cúc Phương

Tê tê Java được chăm sóc tại Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa. Ảnh: HT.
Tê tê Java được chăm sóc tại Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa. Ảnh: HT.
Tê tê Java được chăm sóc tại Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa. Ảnh: HT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM