Quảng Trị: 50 nhà bị tốc mái do bão số 5 Conson

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường tại Quảng Trị. Ảnh: BP.
Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường tại Quảng Trị. Ảnh: BP.
Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường tại Quảng Trị. Ảnh: BP.
Lên top