Quảng Trị: 50% khách hàng mất điện do bão số 9 đã được khôi phục

Lên top