Quảng Trị: 37 trường hợp liên quan vùng dịch COVID-19 cho kết quả âm tính

Cơ quan chuyên môn tại tỉnh Quảng Trị lấy mẫu kiểm dịch COVID-19 đối với người trở về từ vùng dịch. Ảnh: Hưng Thơ.
Cơ quan chuyên môn tại tỉnh Quảng Trị lấy mẫu kiểm dịch COVID-19 đối với người trở về từ vùng dịch. Ảnh: Hưng Thơ.
Cơ quan chuyên môn tại tỉnh Quảng Trị lấy mẫu kiểm dịch COVID-19 đối với người trở về từ vùng dịch. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top