Quảng Trị: 30 thanh niên được trao giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu

Trung úy Lê Thừa Văn - Bí thư Đoàn cơ sở Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo nhận bằng khen của Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Trung úy Lê Thừa Văn - Bí thư Đoàn cơ sở Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo nhận bằng khen của Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Trung úy Lê Thừa Văn - Bí thư Đoàn cơ sở Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo nhận bằng khen của Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top