Quảng Trị: 2 trường hợp trở về từ Lào cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang khẳng định 2 mẫu bệnh phẩm âm tính. Ảnh: Hưng Thơ.
Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang khẳng định 2 mẫu bệnh phẩm âm tính. Ảnh: Hưng Thơ.
Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang khẳng định 2 mẫu bệnh phẩm âm tính. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top