Quảng Trị: 2 thân nhân liệt sĩ được tuyển vào quân nhân chuyên nghiệp

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị công bố quyết định tuyển dụng và trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân các liệt sĩ hi sinh trong khi làm nhiệm
vụ cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Xuân Diện.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị công bố quyết định tuyển dụng và trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân các liệt sĩ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Xuân Diện.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị công bố quyết định tuyển dụng và trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân các liệt sĩ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Xuân Diện.
Lên top