Quảng Trị: 2 người phụ nữ bị lạc trong rừng sau 1 ngày đêm đã trở về nhà

Hai người phụ nữ đi lạc hơn 1 ngày trong rừng đã trở về nhà. Ảnh: XT.
Hai người phụ nữ đi lạc hơn 1 ngày trong rừng đã trở về nhà. Ảnh: XT.
Hai người phụ nữ đi lạc hơn 1 ngày trong rừng đã trở về nhà. Ảnh: XT.
Lên top