Quảng Trị: 2 người bị thương được trực thăng quân đội ứng cứu

Đưa hàng cứu trợ từ trực thăng của Bộ Quốc phòng xuống tiếp tế cho xã Hướng Việt. Ảnh: Phan Vĩnh.
Đưa hàng cứu trợ từ trực thăng của Bộ Quốc phòng xuống tiếp tế cho xã Hướng Việt. Ảnh: Phan Vĩnh.
Đưa hàng cứu trợ từ trực thăng của Bộ Quốc phòng xuống tiếp tế cho xã Hướng Việt. Ảnh: Phan Vĩnh.
Lên top