Quảng Trị: 100 phần quà của bạn đọc Báo Lao Động đến với người dân

Những phần quà của bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ được chuyển đến tay người dân vùng lũ lụt ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Những phần quà của bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ được chuyển đến tay người dân vùng lũ lụt ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Những phần quà của bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ được chuyển đến tay người dân vùng lũ lụt ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top