Quảng Ninh yêu cầu sẵn sàng kịch bản ứng phó nếu dịch bệnh quay lại

Lượng khách đến Hạ Long tiếp tục tăng nhẹ do địa phương này kiểm soát tốt dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lượng khách đến Hạ Long tiếp tục tăng nhẹ do địa phương này kiểm soát tốt dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lượng khách đến Hạ Long tiếp tục tăng nhẹ do địa phương này kiểm soát tốt dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top