Quảng Ninh: Xử phạt một đơn vị không tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19

UBND phường Cẩm Thủy (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) tiến hành xử phạt các cá nhân của Bảo hiểm BSH Cẩm Phả không tuân thủ quy định 5K. Ảnh: CTV Duy Tâm
UBND phường Cẩm Thủy (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) tiến hành xử phạt các cá nhân của Bảo hiểm BSH Cẩm Phả không tuân thủ quy định 5K. Ảnh: CTV Duy Tâm
UBND phường Cẩm Thủy (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) tiến hành xử phạt các cá nhân của Bảo hiểm BSH Cẩm Phả không tuân thủ quy định 5K. Ảnh: CTV Duy Tâm
Lên top