Quảng Ninh: Xử lý người nước ngoài hoạt động hướng dẫn viên trái phép

Ông Kim Tae Yoon (Hàn Quốc) ký biên bản xử lý vi phạm. Ảnh: CAQN
Ông Kim Tae Yoon (Hàn Quốc) ký biên bản xử lý vi phạm. Ảnh: CAQN
Ông Kim Tae Yoon (Hàn Quốc) ký biên bản xử lý vi phạm. Ảnh: CAQN
Lên top