Quảng Ninh: Vì sao mới chỉ có 210 người được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng?

Hàng trăm tàu du lịch dừng hoạt động từ cuối tháng 2.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hàng trăm tàu du lịch dừng hoạt động từ cuối tháng 2.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hàng trăm tàu du lịch dừng hoạt động từ cuối tháng 2.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top