Quảng Ninh vận động dân điều chỉnh lịch cưới để phòng, chống COVID-19

Nhiều tiệc cưới ở một trong những trung tâm tiệc cưới, hội nghị lớn tại TP.Hạ Long bị hủy bỏ do dịch COVID-19.
Nhiều tiệc cưới ở một trong những trung tâm tiệc cưới, hội nghị lớn tại TP.Hạ Long bị hủy bỏ do dịch COVID-19.
Nhiều tiệc cưới ở một trong những trung tâm tiệc cưới, hội nghị lớn tại TP.Hạ Long bị hủy bỏ do dịch COVID-19.
Lên top