Quảng Ninh: Va chạm giao thông liên hoàn làm hai người thương vong