Quảng Ninh ứng dụng công nghệ giải quyết đơn thư của dân

Smart Quảng Ninh có khá nhiều tiện ích, trong đó có "Ý kiến người dân" - nơi người dân gửi các ý kiến, khiếu nại trực tiếp cho UBND tỉnh Quảng Ninh.
Smart Quảng Ninh có khá nhiều tiện ích, trong đó có "Ý kiến người dân" - nơi người dân gửi các ý kiến, khiếu nại trực tiếp cho UBND tỉnh Quảng Ninh.
Smart Quảng Ninh có khá nhiều tiện ích, trong đó có "Ý kiến người dân" - nơi người dân gửi các ý kiến, khiếu nại trực tiếp cho UBND tỉnh Quảng Ninh.
Lên top