Quảng Ninh: TKV liên tiếp để xảy ra mất an toàn lao động trong hầm lò

Thợ lò Khe Chàm trước giờ vào ca sản xuất. Ảnh: T.N.D
Thợ lò Khe Chàm trước giờ vào ca sản xuất. Ảnh: T.N.D
Thợ lò Khe Chàm trước giờ vào ca sản xuất. Ảnh: T.N.D

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top