Quảng Ninh tính toán áp cấp độ nguy cơ đối với từng địa phương sau 22.4

Hoạt động xuất nhập khẩu qua hệ thống cảng biển Quảng Ninh vẫn sôi động. Một tàu container cập cảng Cái Lân trong tháng 3.2020. Ảnh: CTV
Hoạt động xuất nhập khẩu qua hệ thống cảng biển Quảng Ninh vẫn sôi động. Một tàu container cập cảng Cái Lân trong tháng 3.2020. Ảnh: CTV
Hoạt động xuất nhập khẩu qua hệ thống cảng biển Quảng Ninh vẫn sôi động. Một tàu container cập cảng Cái Lân trong tháng 3.2020. Ảnh: CTV
Lên top