Quảng Ninh tiếp nhận hỗ trợ vật tư y tế phòng, chống dịch của nước bạn

Tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hỗ trợ vật tư y tế phòng, chống dịch của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: BQN
Tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hỗ trợ vật tư y tế phòng, chống dịch của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: BQN
Tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hỗ trợ vật tư y tế phòng, chống dịch của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: BQN
Lên top