Quảng Ninh: Tịch thu 2 tàu khai thác thủy sản trái phép

2 tàu thủy sản sử dụng chã cào để khai thác thủy sản trái phép đã bị UBND thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) ra quyết định thu giữ. Ảnh: H. Việt
2 tàu thủy sản sử dụng chã cào để khai thác thủy sản trái phép đã bị UBND thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) ra quyết định thu giữ. Ảnh: H. Việt
2 tàu thủy sản sử dụng chã cào để khai thác thủy sản trái phép đã bị UBND thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) ra quyết định thu giữ. Ảnh: H. Việt
Lên top