Quảng Ninh thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân từ 3.2.2021

Móng Cái xét nghiệm cho những người làm việc ở những nơi có nguy cơ nhiễm dịch cao. Ảnh: CTV
Móng Cái xét nghiệm cho những người làm việc ở những nơi có nguy cơ nhiễm dịch cao. Ảnh: CTV
Móng Cái xét nghiệm cho những người làm việc ở những nơi có nguy cơ nhiễm dịch cao. Ảnh: CTV
Lên top