Quảng Ninh: Thu ngân sách đạt cao nhất hơn 37.600 tỉ đồng

Quảng Ninh chuyển dịch tăng thu NSNN từ phát triển hoạt động dịch vụ và du lịch. Ảnh: T.N.D
Quảng Ninh chuyển dịch tăng thu NSNN từ phát triển hoạt động dịch vụ và du lịch. Ảnh: T.N.D
Quảng Ninh chuyển dịch tăng thu NSNN từ phát triển hoạt động dịch vụ và du lịch. Ảnh: T.N.D

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top