Quảng Ninh: Thông tin việc phụ huynh viết cam kết "tặng" điều hòa

Lên top