Quảng Ninh thiết lập Trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBBC tỉnh - chủ trì lưu ý các thành viên Trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tập trung cao độ trước và sau ngày hội bầu cử toàn dân. Ảnh: BQN
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBBC tỉnh - chủ trì lưu ý các thành viên Trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tập trung cao độ trước và sau ngày hội bầu cử toàn dân. Ảnh: BQN
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBBC tỉnh - chủ trì lưu ý các thành viên Trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tập trung cao độ trước và sau ngày hội bầu cử toàn dân. Ảnh: BQN
Lên top