Quảng Ninh test nhanh COVID-19 cho hơn 4.000 người từ vùng có dịch về

Cán bộ CDC Quảng Ninh đào tạo và chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR cho các bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CDC Quảng Ninh
Cán bộ CDC Quảng Ninh đào tạo và chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR cho các bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CDC Quảng Ninh
Cán bộ CDC Quảng Ninh đào tạo và chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR cho các bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CDC Quảng Ninh
Lên top